Obrót paletami nadal opłacalny

Obrót paletami nadal opłacalny

Położenie geograficzne polski pozwala na stały rozwój transportu, a co za tym idzie paletami potrzebnymi do jego wykonywania.