Jak działa i co robi z metalami skup złomu?

Skupy złomu to miejsca oferujące odkup różnego rodzaju metalowych przedmiotów, elementów budowlanych lub konstrukcyjnych czy też pojazdów za gotówkę. W zależności od wagi i rodzaju sprzedawanego złomu otrzymamy odpowiednią kwotę za jego sprzedaż.

W Polsce działa wiele skupów złomu oraz złomowisk, które zajmują się zebraniem, segregacją i przetwarzaniem różnego rodzaju metalowych odpadów. Skupy są zainteresowane i chętnie przyjmą różnego rodzaju odpady zawierające w sobie metale. Aby sprzedać swój złom w skupie, najpierw należy dokonać wyceny. Wiele skupów złomu posiada swoje cenniki za kilogram poszczególnego metalu, jednakże finalna cena odkupu może różnić się w zależności od kilku czynników.

Czynniki wpływające na cenę

Oto kilka głównych czynników, które mogą mieć wpływ na cenę odkupu złomu:

 • Rodzaj metalu - cena odkupu złomu zależy od rodzaju metalu, z którego jest on wykonany. Na przykład cena odkupu miedzi jest zwykle wyższa niż cena odkupu żelaza, ponieważ miedź jest cenniejszym surowcem.
 • Stopień zanieczyszczenia - cena odkupu złomu może być niższa, jeśli złom jest zanieczyszczony lub zawiera inne elementy, które trudno jest usunąć podczas przetwarzania.
 • Popyt na surowce wtórne - cena odkupu złomu jest uzależniona od popytu na surowce wtórne na rynku. Jeśli popyt na dany rodzaj metalu jest duży, cena odkupu złomu z tego metalu również będzie wyższa.
 • Ceny surowców - cena odkupu złomu jest uzależniona od cen surowców na rynku, ponieważ złom jest sprzedawany jako surowiec wtórny do dalszego przetworzenia. Jeśli ceny surowców są wysokie, cena odkupu złomu również będzie wyższa.
 • Ceny energii - cena odkupu złomu może być uzależniona od cen energii, ponieważ przetwarzanie złomu wymaga dużych ilości energii. Jeśli ceny energii są wysokie, cena odkupu złomu może być niższa.
 • Odległość skupu od miejsca, w którym znajduje się złom

Rodzaje prac na złomowisku

Praca na złomowisku wiąże się z wieloma różnymi etapami, w zależności od rodzaju złomu, jaki jest przetwarzany i rodzaju działalności prowadzonej na złomowisku. Praca na złomowisku może obejmować następujące etapy:

 • Przyjmowanie złomu - na złomowisku zbierane są różnego rodzaju metalowe odpady, takie jak np. stare samochody, sprzęt AGD, złom z budowy itp. Złom może być zbierany przez pracowników złomowiska lub dostarczany przez osoby prywatne i firmy.
 • Segregacja i sortowanie - złom jest segregowany i sortowany według rodzaju metalu, takiego jak np. żelazo, aluminium, miedź itp. Może to odbywać się za pomocą specjalistycznego sprzętu lub ręcznie przez pracowników.
 • Demontaż - w niektórych przypadkach złom jest poddawany demontażowi, czyli rozbiórce na poszczególne elementy. Na przykład stare samochody są rozbierane na części, takie jak silnik, skrzynia biegów, opony itp.
 • Przetwarzanie - po zebraniu, segregacji i ewentualnym demontażu, złom jest przetwarzany w specjalnych piecach lub prasach, w celu przerobienia go na surowce wtórne, takie jak np. krążki, blachy, druty itp.
 • Prowadzenie sprzedaży - po przetworzeniu złom jest sprzedawany do hut i zakładów przetwórczych, gdzie jest poddawany dalszemu przerobowi i produkcji różnego rodzaju produktów.
 • Utylizacja - jeśli złom nie nadaje się do dalszego przetworzenia, może być poddany utylizacji, czyli bezpiecznemu usunięciu i unieszkodliwieniu.

Co się dzieje po przetworzeniu złomu?

Po przetworzeniu złomu skupy złomu zazwyczaj sprzedają go do hut i zakładów przetwórczych, gdzie jest poddawany dalszemu przerobowi i produkcji różnego rodzaju produktów. Do najczęstszych produktów, które powstają z przerobionego złomu, należą:

 • druty - przerobiony złom żelazny jest często przetwarzany w druty, które są używane do produkcji różnego rodzaju produktów, takich jak np. siatki ogrodzeniowe, kratki wentylacyjne;
 • blachy - przerobiony złom żelazny jest także przetwarzany w blachy, które są używane do produkcji różnego rodzaju produktów, takich jak np. blachy dachowe, rynny;
 • rury - przerobiony złom żelazny jest często przetwarzany w rury, które są używane do produkcji różnego rodzaju produktów, takich jak np. rury kanalizacyjne, rury grzewcze.

Wsparcie państwa w zakresie ekologii

W Polsce istnieje także system zbiórki i recyklingu odpadów w którym swoją rolę odgrywają skupy złomu. System finansowany jest ze środków publicznych i ma na celu zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach oraz zwiększenie poziomu recyklingu. W ramach tego systemu zbiórka i recykling odpadów jest obowiązkowa dla producentów i importerów odpadów oraz dla posiadaczy odpadów, a także dla osób fizycznych i firm, które prowadzą działalność gospodarczą związaną z odpadami.