Polityka Prywatności

Portal Skupisko.pl dba o prawo do prywatności użytkowników portalu. Każdego użytkownika portalu obowiązuje aktualna polityka prywatności, której treść znajduje się na niniejszej stronie. Portal Skupisko.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.

Rejestracja

Osoby korzystające z rejestracji w serwisie na łamach portalu Skupisko.pl, oświadczają że podane przez nich dane są zgodne z prawdą a także wyrażają zgodę (z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych) na ich przetwarzanie dla celów portalu Skupisko.pl. Każdy zarejestrowany użytkownik portalu ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji. Uzyskane dane są przetwarzane przez nas w celu poznania Państwa oczekiwań, w wyniku czego możemy bardziej udoskonalić naszą ofertę oraz usługi. Po za formularzem rejestracji skupów oraz formularzami w serwisie ogłoszeniowym, dane osobowe mogą być zbierane podczas organizowania konkursów oraz świadczenia innych usług w ramach portalu Skupisko.pl. Rejestracja w serwisie ogłoszeń jest obowiązkowa tylko dla Skupów.

Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis Skupisko.pl nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane przez użytkowników w formularzach lub opisach. Są one wyłącznie własnością użytkowników, od których pochodzą. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do przedsiębiorców oraz osób, których dane są ogólnie dostępne na stronach serwisu.

Gromadzenie danych osobowych

Podczas rejestracji w serwisie Skupisko.pl użytkownik dobrowolnie przekazuje dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail etc.). Skupisko.pl przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Adresów email używamy, w szczególności, w celu powiadamiania użytkowników o istotnych zmianach w serwisie lub komunikatach technicznych.

Bezpieczeństwo, zmiana, usunięcie danych

Dane gromadzone w systemie są przechowywane przy zastosowaniu wszelkich dostępnych rozwiązań technicznych zapewniających ich integralność oraz niedostępność dla osób nieupoważnionych. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych w dowolnym czasie. Wszelkie dane przekazywane przez użytkownika w procesie rejestracji oraz w razie zmiany, powinny być zgodne z rzeczywistością. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych w dowolnym czasie. W tym celu należy przesłać maila do administratora oraz podać jaki jest powód usunięcia konta w serwisie.

Cookies

Korzystając z serwisu Skupisko.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies, powinieneś je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

- świadczenia usług;
- dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
- prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy; - realizacji ankiet
- w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

Jak to działa?

1. Wysyłasz formularz

2. Otrzymujesz wyceny

3. Wybierasz ofertę

4. Sprzedajesz najszybciej!